AKO SA ZAPOJIŤ - ZADANIE

Ak sa zapojiť:

 • Stiahni si zadanie
 • Vytvor minimálne jeden návrh symbolu pre značku Pumpa s popisom a vysvetlením celej myšlienky (návrh musí byť v digitálnej podobe)
 • Zašli nám svoj návrh najneskôr do 15.2.2021 na adresu pumpa@pumpa.sk
 • Všetky zaslané návrhy vyhodnotíme najneskôr do 10.3.2021
  (Termín vyhodnotenia presunutý na 31.3.2021)
 • Zapojením sa do súťaže, súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Vyhodnotenie a ďalší postup:

 • Zo zaslaných návrhov odmeníme tri najlepšie finančnou odmenou:
  1. miesto 3 000 € / 2. miesto 1 500 € / 3. miesto 500 €
 • Odovzdanie práv o duševné vlastníctvo a autorské práva budú definované v zmluve o dielo.
 • Výber víťazného symbolu bude v kompetencii vyhlasovateľa súťaže.
 • Návrhy, ktoré nevyberieme nebudeme ďalej šíriť ani s nimi pracovať.
 • Vopred ďakujeme všetkým zapojeným. O výsledkoch vás budeme informovať a víťazov budeme kontaktovať e-mailom.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Vážení súťažiaci,

 

V prvom rade by sme sa chceli ešte raz ospravedlniť za posun termínu a trpezlivosť s vyhodnotením súťaže. Termín sme museli posunúť vzhľadom na zaslanie nečakane veľkého počtu návrhov. Spolu ste nám zaslali viac ako 700 návrhov, za čo úprimne ďakujeme!

Snažili sme sa venovať čas každému jednému návrhu. Pri vyhodnocovaní sme posdzovali splnenie základných požiadaviek na symbol bez ohľadu na to či sa jednalo o profesionálne spracovanie alebo vlastnoručne nakreslený návrh.

Značka Pumpa nie je len ďalšia čerpacia stanica, radi by sme priniesli iný rozmer prístupu k zákazníkom aj komunikácii. Tomu zodpovedal aj výber finálnych návrhov. Nehľadáme len symbol, ale hľadáme myšlienku a návrh, ktorý nás odlíši.

Výber 3 najlepších návrhov nájdete v tabuľke nižšie. Z komerčných dôvodov ochrany symbolu sú zverejnené len mená výhercov. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailu, z ktorého nám bol návrh zaslaný.

1.cena Mgr. Art Ďuro Balogh 3 000 EUR
2.cena Jakub Krivulka 1 500 EUR
3.cena Zoltán Ozorák    500 EUR

Okrem pôvodne plánovaných 3 výhercov sme sa rozhodli odmeniť aj návrhy, ktoré sa umiestnili na 4 – 10 mieste tankovacou kartou na čerpacie stanice Pumpa v hodnote 25 EUR. Navrhovateľov budeme kontaktovať e-mailom.

Prajeme krásny deň a nezabudnite nás sledovať na FB a INSTAGRAM Pumpa.

f: Pumpacerpacky
ig: pumpa_cs

Kontakt

Napíšte nám

pumpa@pumpa.sk

Vyhlasovateľ súťaže:
GAS product & services a.s., Tuhovská 1, 831 07 Bratislava